Content

Toiduainegaasid


Toiduainetööstuses kasutatakse gaase nii töötlemisel tootmisprotsessides kui ka pakendamisel säilitusgaasina. Et toiduained peavad vastama kindlatele kriteeriumitele, järgitakse ka toiduainegaaside puhul nõudeid , mis vastavad EL direktiividele.

Pakume täna balloonides süsihappegaasi , lämmastikku ja nende segusid. Võimalus tarnida kliendile ka veeldatud süsihappegaasi mahutisse.

Lisainfo: allar.teppart@airok.eu

tel: 56 56 2730