Tagasi ülesse

Content

Kliendi tagasiside küsitlus

Austatud klient!

Airok O. eesm.rk on pakkuda oma klientidele parimat teenust. Meile on Teie arvamus
v.ga oluline ning seet.ttu palume Teil leida aega ja t.ita allolev tagasiside ankeet.
Palun saatke meile oma t.helepanekud, ettepanekud ja soovid.Oleme Teile ette
t.nulikud ja loodame, et saame t.nu Teile teha oma teenust veelgi paremaks.

Hinnangu andmiseks kasutage palun 4-palli skaalat::
  • 1 - j.ttis tugevalt soovida
  • 2 - j.ttis m.ningal m..ral soovida
  • 3 - v.is .ldiselt rahule j..da
  • 4 - v.is v.ga rahule j..da